header

Steun Missie Tumor Onbekend

Missie Tumor Onbekend zet zich in voor betere toegang tot zorg, informatie en baanbrekend onderzoek voor patiënten met uitgezaaide kanker van een onbekende primaire tumor (PTO). Laten we gezamenlijk het onbekende bekend maken, door steun aan de Missie

ca 30

Nederlanders krijgen per week een PTO

>50%

overlijdt binnen 2 maanden na het 1e bezoek aan het ziekenhuis

17%

overleeft slechts langer dan 1 jaar na eerste ziekenhuis bezoek

67%

van PTO-patiënten wordt niet behandeld

"Onze ambitie is om PTO in 10 jaar tijd de wereld uit te hebben. Daarnaast willen wij ernaar streven dat voor alle PTO-patiënten er effectieve, betaalbare en toegankelijke curatieve en palliatieve behandelingen bestaan."

Projecten die we steunen

 • image
  0%

  Informatievoorziening & bewustwording

  Primaire tumor onbekend is een relatief onbekende kankerdiagnose, juist omdat er geen complete diagnose gegeven kan worden. Echter hebben deze mensen wel te maken met uitgezaaide kanker. Missie Tumor Onbekend wil graag dat alle patiënten, naasten, zorgverleners en onderzoekers goed op de hoogte blijven van de laatste kennis en vooruitgang, en ontwikkelt materialen ten behoeve hiervan. Daarnaast werkt Missie Tumor Onbekend ook aan bredere maatschappelijke awareness en bewustwording, zodat PTO- patiënten zich meer gesteund voelen. Meer bekendheid creëert ook nieuwe mogelijkheden om meer projecten voor PTO-patiënten te realiseren.

  Lees meer
  Doel:50.000
 • image
  0%

  Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek

  Missie Tumor Onbekend steunt wetenschappers en zorgverleners graag in relevante onderzoeken naar betere diagnostiek, geneesmiddelen, tumorgerichte behandelingen en palliatieve zorg voor een onbekende primaire tumor. Door nieuwe inzichten kan de schrijnende lage overleving van een PTO verbeteren en de kwaliteit van leven voor de patiënt vooruit. Daarnaast neemt Missie Tumor Onbekend ook zelf het voortouw in het bijeenbrengen van coalities om gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren dat in het belang van de PTO-patiënt is. Bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen krijgt Missie Tumor Onbekend steun van CUPP-NL, de landelijke beroepsvereniging met expertise over PTO.

  Lees meer
  Doel:100.000
 • image
  0%

  Verbetering inzet zorg

  Momenteel wordt twee-derde van de PTO-patiënten niet behandeld. Missie Tumor Onbekend werkt samen met zorgverleners hard aan het vergroten van de toegang tot diagnostiek, tumorgerichte behandelingen, palliatieve zorg en psychosociale steun. Missie Tumor Onbekend is betrokken bij de inrichting van het landelijke zorgpad voor PTO en vernieuwingen van de landelijke klinische richtlijn, en steunt projecten die de implementatie en inzet hiervan vergroten.

  Lees meer
  Doel:50.000

Doneer nu

Informeer u hier over ons beleid ten aanzien van het werven van fondsen, donateurs en sponsoring.

Eenmalige donatie

Periodieke donatie en schenking

Nalatenschap

Kom zelf in actie / organiseer zelf een collecte

Eenmalige donatie

Met een algemene eenmallige donatie aan Missie Tumor Onbekend draag je bij aan algehele zorgverbeteringen voor PTO-patiënten in hun strijd tegen de onbekende primaire tumor. Doneer snel en gemakkelijk online via iDeal.

*Missie Tumor Onbekend is het samenwerkingsverband tussen Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik. Stichting Vrienden van Hederik werft namens de samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend fondsen bij particulieren, bedrijven en instanties. U zult daarom op uw bankafschrift Stichting Vrienden van Hederik zien als vertegenwoordiger van Missie Tumor Onbekend. De beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten en werken samen om o.a. betere zorg, meer onderzoek en meer kennis en bewustwording over PTO te bewerkstelligen. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van de NFK.
Info | Missie Tumor Onbekend