header
ca 30

Nederlanders krijgen per week een PTO

50%

overlijdt binnen 2 maanden na het 1e bezoek aan het ziekenhuis

17%

overleeft slechts langer dan 1 jaar na eerste ziekenhuis bezoek

67%

van PTO-patiënten wordt niet behandeld

Wat is PTO?

In Nederland krijgen jaarlijkse ongeveer 1.500 patiënten de diagnose 'primaire tumor onbekend' (PTO). Dit betekent dat er sprake is van uitgezaaide kanker, zonder dat de bron (de primaire tumor) bekend is. Doordat de bron van de uitzaaiingen onbekend is, is het moeilijk een goede behandeling te vinden.

"Onze ambitie is om PTO in 10 jaar tijd de wereld uit te hebben. Daarnaast willen wij ernaar streven dat voor alle PTO-patiënten er effectieve, betaalbare en toegankelijke curatieve en palliatieve behandelingen bestaan."

Deel jouw ervaring met PTO als patiënt of naaste

Missie Tumor Onbekend, de patiëntenorganisatie voor primaire tumor onbekend (PTO) patiënten, is actief betrokken bij het landelijke PTO zorgpad en werkt samen met zorgverleners in het hele land om zo de beste zorg voor deze patiënten te realiseren.

Als patiënt of naaste met PTO te maken krijgen voelt vaak als onduidelijk traject, waarbij je je door de onbekendheid ook mogelijk eenzaam kan voelen.

Echter ben je niet alleen, er zijn meer mensen die helaas met PTO te maken krijgen. Het lezen van ervaringen van anderen zouden je ook kunnen helpen in jouw patiëntreis.

Daarom wil Missie Tumor Onbekend graag - met jouw hulp – meer patiënten ervaringen optekenen, om steun en herkenning te bieden.

En om ook met jullie hulp suggesties voor het verbeteren van de patiënten route in kaart te brengen, die we dan ook kunnen terugkoppelen aan zorgverleners binnen het landelijke PTO zorgpad.

Projecten die we steunen

 • image
  60%

  Informatievoorziening & bewustwording

  Primaire tumor onbekend is een relatief onbekende kankerdiagnose, juist omdat er geen complete diagnose gegeven kan worden. Echter hebben deze mensen wel te maken met uitgezaaide kanker. Missie Tumor Onbekend wil graag dat alle patiënten, naasten, zorgverleners en onderzoekers goed op de hoogte blijven van de laatste kennis en vooruitgang, en ontwikkelt materialen ten behoeve hiervan. Daarnaast werkt Missie Tumor Onbekend ook aan bredere maatschappelijke awareness en bewustwording, zodat PTO- patiënten zich meer gesteund voelen. Meer bekendheid creëert ook nieuwe mogelijkheden om meer projecten voor PTO-patiënten te realiseren.

  Doel:25.000
  Lees meer
 • image
  25%

  Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek

  Missie Tumor Onbekend steunt wetenschappers en zorgverleners graag in relevante onderzoeken naar betere diagnostiek, geneesmiddelen, tumorgerichte behandelingen en palliatieve zorg voor een onbekende primaire tumor. Door nieuwe inzichten kan de schrijnende lage overleving van een PTO verbeteren en de kwaliteit van leven voor de patiënt vooruit. Daarnaast neemt Missie Tumor Onbekend ook zelf het voortouw in het bijeenbrengen van coalities om gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren dat in het belang van de PTO-patiënt is. Bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen krijgt Missie Tumor Onbekend steun van CUPP-NL, de landelijke beroepsvereniging met expertise over PTO.

  Doel:100.000
  Lees meer
 • image
  40%

  Verbetering inzet zorg

  Momenteel wordt twee-derde van de PTO-patiënten niet behandeld. Missie Tumor Onbekend werkt samen met zorgverleners hard aan het vergroten van de toegang tot diagnostiek, tumorgerichte behandelingen, palliatieve zorg en psychosociale steun. Missie Tumor Onbekend is betrokken bij de inrichting van het landelijke zorgpad voor PTO en vernieuwingen van de landelijke klinische richtlijn, en steunt projecten die de implementatie en inzet hiervan vergroten.

  Doel:75.000
  Lees meer

Doneer nu

Informeer u hier over ons beleid ten aanzien van het werven van fondsen, donateurs en sponsoring.

Eenmalige donatie

Met een algemene eenmallige donatie aan Missie Tumor Onbekend draag je bij aan algehele zorgverbeteringen voor PTO-patiënten in hun strijd tegen de onbekende primaire tumor. Doneer snel en gemakkelijk online via iDeal.

Bedrag:€ 10,00

*Missie Tumor Onbekend is het samenwerkingsverband tussen Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik. Stichting Vrienden van Hederik werft namens de samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend fondsen bij particulieren, bedrijven en instanties. U zult daarom op uw bankafschrift Stichting Vrienden van Hederik zien als vertegenwoordiger van Missie Tumor Onbekend. De beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten en werken samen om o.a. betere zorg, meer onderzoek en meer kennis en bewustwording over PTO te bewerkstelligen. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van de NFK.  Info | Missie Tumor Onbekend