header

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek

project afbeelding
25%

Doel: €100.000

Missie Tumor Onbekend steunt wetenschappers en zorgverleners graag in relevante onderzoeken naar betere diagnostiek, geneesmiddelen, tumorgerichte behandelingen en palliatieve zorg voor een onbekende primaire tumor. Door nieuwe inzichten kan de schrijnende lage overleving van een PTO verbeteren en de kwaliteit van leven voor de patiënt vooruit. Daarnaast neemt Missie Tumor Onbekend ook zelf het voortouw in het bijeenbrengen van coalities om gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren dat in het belang van de PTO-patiënt is. Bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen krijgt Missie Tumor Onbekend steun van CUPP-NL, het landelijke expertplatform over PTO.

Missie Tumor Onbekend wil onder andere de volgende projecten realiseren in het kader van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Doneer nu

Informeer u hier over ons beleid ten aanzien van het werven van fondsen, donateurs en sponsoring.

Eenmalige donatie

Met een algemene eenmallige donatie aan Missie Tumor Onbekend draag je bij aan algehele zorgverbeteringen voor PTO-patiënten in hun strijd tegen de onbekende primaire tumor. Doneer snel en gemakkelijk online via iDeal.

Bedrag:€ 10,00

*Missie Tumor Onbekend is het samenwerkingsverband tussen Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik. Stichting Vrienden van Hederik werft namens de samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend fondsen bij particulieren, bedrijven en instanties. U zult daarom op uw bankafschrift Stichting Vrienden van Hederik zien als vertegenwoordiger van Missie Tumor Onbekend. De beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten en werken samen om o.a. betere zorg, meer onderzoek en meer kennis en bewustwording over PTO te bewerkstelligen. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van de NFK.  Info | Missie Tumor Onbekend