header

Fondsenwervingsbeleid

Achtergrond

De samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend zetten zich in voor betere toegang tot zorg, informatie en baanbrekend onderzoek voor patiënten met uitgezaaide kanker van een onbekende primaire tumor (PTO). Om het onbekende van deze oncologische aandoening bekend te maken, en om oplossingen aan te dragen voor het voorkomen en behandelen van een PTO, heeft Missie Tumor Onbekend maatschappelijke steun nodig. De diagnose PTO zegt het eigenlijk al, de veroorzaker van de ziekte en de klachten is onbekend. 

Het is daarom van belang dat wij zoveel mogelijk mensen kunnen aanspreken en bereiken. Hoe groter ons bereik, en hoe meer mensen over PTO weten en de schrijnende situatie waarin patiënten, naasten maar ook zorgverleners die machteloos staan zich bevinden, hoe serieuzer wij als gesprekspartner in het medische en maatschappelijke veld worden genomen. 

Daarnaast is onze ambitie om PTO in 10 jaar tijd de wereld uit te hebben groots maar niet onmogelijk. Wij streven ernaar dat voor alle PTO-patiënten er effectieve, betaalbare en toegankelijke curatieve en palliatieve behandelingen bestaan. 

Dit kunnen wij echter niet alleen, en daarvoor werft Stichting Vrienden van Hederik namens de samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend fondsen bij particulieren, bedrijven en instanties. 

Beoordeling van donaties en donateurs

Bij elke mogelijke donatie/donateur geldt dat wij het volgende onderzoeken en beoordelen:

  1. Wie of wat is de beoogde donateur?
  2. Wat is de herkomst van de donatie?
  3. Sluit de donatie aan bij de projecten die Missie Tumor Onbekend wil realiseren en komt de donatie ten goede van projecten die de PTO-patiënt ondersteunen?
  4. Is er een maatschappelijk draagvlak onder onze belangrijkste partners voor deze donatie/donateur?

Werven van fondsen

Missie Tumor Onbekend kan projecten realiseren voor huidige en toekomstige PTO-patiënten door de steun van onze donateurs. Donateurs vormen daarom een belangrijke basis van onze organisatie. Wij werven donateurs door constante maatschappelijke kennis en bewustwording over PTO. Door het verhaal over PTO te delen, willen wij mensen die onze missie steunen aan ons verbinden. Wij maken momenteel geen kosten om donateurs en sponsoren te werven, wij investeren onze tijd in het kennismaken met relevante stakeholders en geïnteresseerden en verspreiden het verhaal over PTO en de missie in de maatschappij. 

Omdat PTO een brede maatschappelijke uitdaging vormt (de 4e meest voorkomende uitgezaaide kanker in Nederland) focussen wij ons naast het vinden van betrokken particuliere donateurs, ook op het werven van sponsoring door bedrijven en overheidssubsidies. Hierbij gebruiken wij ons uitgebreide netwerk van stakeholders in de medische wetenschap, farmaceutische en biotechnische industrie en grote corporates die mogelijk onze missie kunnen ondersteunen. Enerzijds is het zo dat deze bedrijven vanuit maatschappelijke betrokkenheid kunnen interesse hebben om een sponsorbijdrage te doen, anderzijds is PTO voor deze bedrijven ook een uitdaging omdat er momenteel geen behandelingen voor PTO bestaan. Dus meer maatschappelijke bekendheid over PTO die door projecten gerealiseerd door Missie Tumor Onbekend ontstaat, kan deze partijen ook helpen om innovatie aan te jagen binnen het bedrijf en de algehele medische wetenschap en industrie. En dat is voor de PTO-patiënt van de toekomst ontzettend van belang, want dat zou mogelijk een kans op overleving kunnen bevorderen. Vandaar dat Missie Tumor Onbekend ook belang hecht aan het werven van sponsoren.

Omdat Missie Tumor Onbekend actief is binnen het verbeteren en innoveren van de gezondheidszorg, zijn er ook overheidssubsidies waar mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden.  

Daarnaast, omdat PTO helaas nog altijd een zeer dodelijke diagnose is (meer dan de helft van de circa 1500 nieuwe patiënten per jaar in Nederland overlijdt binnen twee maanden na het eerste bezoek aan het ziekenhuis), ontvangen wij soms ook donaties van families van overleden PTO-patiënten opdat Missie Tumor Onbekend meer kan betekenen voor toekomstige generaties van patiënten. Dit soort donaties zijn voor ons als nabestaanden van PTO-patiënten die Missie Tumor Onbekend zijn begonnen, extra van waarde omdat wij het gemis en het verdriet van de naasten en het gevoel om iets te veranderen in de maatschappij zelf ook herkennen.