header

Informatievoorziening & bewustwording

project afbeelding
60%

Doel: €25.000

Primaire tumor onbekend is een relatief onbekende kankerdiagnose, juist omdat er geen complete diagnose gegeven kan worden. Echter hebben deze mensen wel te maken met uitgezaaide kanker. Missie Tumor Onbekend wil graag dat alle patiënten, naasten, zorgverleners en onderzoekers goed op de hoogte blijven van de laatste kennis en  vooruitgang, en ontwikkelt materialen ten behoeve hiervan. Daarnaast werkt Missie Tumor Onbekend ook aan bredere maatschappelijke awareness en bewustwording, zodat PTO-patiënten zich meer gesteund voelen. Meer bekendheid creëert ook nieuwe mogelijkheden om meer projecten voor PTO-patiënten te realiseren.

Missie Tumor Onbekend wil onder andere de volgende projecten realiseren in het kader van informatievoorziening & bewustwording.

  • Meer verspreiding van de PTO informatiefolder voor patiënten en naasten
  • Organisatie van het eerste landelijke PTO symposium voor zorgverleners, patiënten en wetenschappers. Het symposium zal in samenwerking met CUPP-NL georganiseerd worden
  • Extra inzet van de PTO awareness campagne

Doneer nu

Informeer u hier over ons beleid ten aanzien van het werven van fondsen, donateurs en sponsoring.

Eenmalige donatie

Met een algemene eenmallige donatie aan Missie Tumor Onbekend draag je bij aan algehele zorgverbeteringen voor PTO-patiënten in hun strijd tegen de onbekende primaire tumor. Doneer snel en gemakkelijk online via iDeal.

Bedrag:€ 10,00

*Missie Tumor Onbekend is het samenwerkingsverband tussen Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik. Stichting Vrienden van Hederik werft namens de samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend fondsen bij particulieren, bedrijven en instanties. U zult daarom op uw bankafschrift Stichting Vrienden van Hederik zien als vertegenwoordiger van Missie Tumor Onbekend. De beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten en werken samen om o.a. betere zorg, meer onderzoek en meer kennis en bewustwording over PTO te bewerkstelligen. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van de NFK.  Info | Missie Tumor Onbekend