header

Verbetering inzet zorg

project afbeelding
33%

Doel: €75.000

Momenteel wordt twee-derde van de PTO-patiënten niet behandeld. Missie Tumor Onbekend werkt samen met zorgverleners hard aan het vergroten van de toegang tot diagnostiek, tumorgerichte behandelingen, palliatieve zorg en psychosociale steun. Missie Tumor Onbekend is betrokken bij de inrichting van het landelijke zorgpad voor PTO en vernieuwingen van de landelijke klinische richtlijn, en steunt projecten die de implementatie en inzet hiervan vergroten.

Missie Tumor Onbekend wil onder andere de volgende projecten realiseren in het kader van het verbeteren van de inzet van zorg voor PTO-patiënten.

  • Ontwikkeling en uitvoer van een patient journey mapping voor PTO
  • Ondersteuning van dataverzameling bij het landelijke PTO-zorgpad
  • Betere inzet van palliatieve zorg

Doneer nu

Informeer u hier over ons beleid ten aanzien van het werven van fondsen, donateurs en sponsoring.

Eenmalige donatie

Met een algemene eenmallige donatie aan Missie Tumor Onbekend draag je bij aan algehele zorgverbeteringen voor PTO-patiënten in hun strijd tegen de onbekende primaire tumor. Doneer snel en gemakkelijk online via iDeal.

Bedrag:€ 10,00

*Missie Tumor Onbekend is het samenwerkingsverband tussen Stichting Sterren en Stichting Vrienden van Hederik. Stichting Vrienden van Hederik werft namens de samenwerkende stichtingen binnen Missie Tumor Onbekend fondsen bij particulieren, bedrijven en instanties. U zult daarom op uw bankafschrift Stichting Vrienden van Hederik zien als vertegenwoordiger van Missie Tumor Onbekend. De beide stichtingen zijn opgericht door nabestaanden van PTO-patiënten en werken samen om o.a. betere zorg, meer onderzoek en meer kennis en bewustwording over PTO te bewerkstelligen. Missie Tumor Onbekend is aangesloten bij het Platform Zeldzame Kankers van de NFK.  Info | Missie Tumor Onbekend